Home

1. Direct drainage of informatie aanvragen

  • Vraag met behulp van Google Maps direct drainage of informatie aan

2. Eerst onderzoeken

  • Goed onderzoeken is erg belangrijk om te  hoge kosten te voorkomen

3. Nieuwe of Her-drainage

  • Een totaal plan maken voor nieuwe of her-drainage met of zonder gebruik van GPS

4. Uitvoeren drainage

  • Wij werken met 5 machines zowel ketting als sleufloos

5. Over Grasso Drain

  • Vanaf 1954, de eerste met machinale drainage in Nederland